Bruke theodolitt

Faktumet nedenfor er en beskrivelse av hva en teodolitt er.

Svært ofte i ulike aktivitetsområder er det behov for å måle vinkler. Den vanlige skriveservicen her vil se latterlig ut. Derfor er det en spesiell enhet med det interessante navnet "theodolite". Denne måleenheten, som brukes i geodetiske eller topografiske undersøkelser og bare på en byggeplass, brukes til å måle horisontale og vertikale vinkler. Målinger finner sted ved hjelp av en snøreiser eller kompass.

Bruk av teodolitt i konstruksjon

En teodolitt er en enhet designet for å måle horisontale og vertikale vinkler.

Theodolitt: handlingsprinsippet

Theodolite dukket opp i det 17. århundre. Deretter kombinerte han i seg to nyttige enheter: en enhet for måling av vinkler og et teleskop. Dagens moderne teodolitter er like populære. De brukes i geodesi og under bygging av industribygg, hvor ikke bare produksjonen, men også sikkerheten til folk avhenger av anleggets nøyaktige plassering.

De aller første teodolittene hadde følgende konstruksjon:

Theodolite-enheten

Theodolite-enheten.

 • instrumentet hadde en goniometer sirkel, dets andre navn var "lemmer", i midten av hvilken det var en pil som roterte på en nål, som en kompassnål;
 • på linjalen var det utsparinger, utstyrt med tråder, ved hjelp av hvilke beregningen ble utført;
 • Den goniometriske sirkelen ble festet til toppen av vinkelen som var nødvendig for målinger;
 • snu, det var nødvendig å kombinere vinkelen med en hvilken som helst tråd, det var det første merket;
 • med samme prinsipp ble det andre merket notert;
 • forskjellen er lik vinkelverdien.

Moderne teodolitter er ikke forskjellige i design og operasjonsprinsipp, med den eneste forskjellen at det har vært en betydelig forbedring i design.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Klassifisering av moderne teodolitter

Teodolittene kan variere betydelig. Det avhenger av deres særegne egenskaper. La oss se nærmere på klassifiseringen av dette verktøyet.

Varianter av teodolitter:

Theodolite på jobb

For riktig drift må teodolitten festes på et stativ.

 1. Hvis vi vurderer nøyaktigheten, er verktøyene delt inn i nøyaktig, teknisk og høy presisjon. Standardavviket til slike verktøy er opptil 15, henholdsvis 20 og opptil 1 sekund.
 2. Teodolittene preges av deres design. Så skille mellom enkle og repeterende teodolitter. En enkel type av håndverktøyet er sikkert festet til den vertikale aksen, mens forsterkeren lem pilen rotere sammen og hver for seg. Separat rotasjon og gjør det mulig å måle vinkelen ved å gjenta.
 3. Enkelte teodolitter er delt inn i fotofilmer og også gyrotheodolitter. Ifølge deres struktur er de beregnet for bruk i enkelte områder.
 4. I dag brukes elektroniske teodolitter hovedsakelig. Denne typen måleapparat har en spesiell enhet som måler koordinatene til punktene, på grunn av hvilke beregningene finner sted. I tillegg til denne måleenheten kan du jobbe om natten.
Tilbake til innholdsfortegnelsen

Moderne teodolitter - som er bedre?

Til dags dato produsere to typer av dette verktøyet: optisk og elektronisk. Det er umulig å si hvilken som er bedre. Hver har sine fordeler og ulemper.

Optisk teodolitt er forskjellig bare fordi den krever forberedelse til arbeid. Det må installeres riktig ved hjelp av et sylindrisk nivå, og observere nøyaktig horisontal posisjon. Den har tre skruer for løfting. De må være riktig justert for å bringe instrumentet i arbeidstilstand. I tillegg har den optiske teodolitten et teleskop som er nødvendig for å gjennomføre observasjoner.

Typer verifikasjon theodolitt

Typer verifikasjon theodolitt: a - installasjon av to skruer; b - installasjon på den tredje skruen; Kontroller at installasjonsnivået er riktig.

Elektronisk teodolitt gjør målingene automatisk. Å ha en flytende krystallskjerm, bestemmer nøyaktig verdien og viser den på skjermen. Det er bare slike enheter, husker ikke verdien. De må bare brukes der det er strøm, siden det elektriske verktøyet ikke har batterier. I andre tilfeller brukte også en optisk enhet.

Instruksjoner for bruk er for hver enhet av en hvilken som helst modell, så bruk av det vil ikke forårsake noen problemer.

Som et resultat kan vi konkludere med at valg av verktøy direkte avhenger av personen som skal brukes. Han må bestemme seg for de økonomiske kostnadene, bekvemmeligheten og egenskapene til enheten.

Hver modell av teodolit har sine egne tekniske egenskaper. De avviker vesentlig i funksjoner som belysning, synsfelt, priser, skala divisjon, feil, etc.

Vi viser de viktigste egenskapene som gjelder for de fleste varianter av måleinstrumentet:

 • teodolittmasse med stativ gjennomsnittlig fra 4 til 5 kg;
 • driftstemperaturen på enheten -40 - +50 grader Celsius;
 • gjennomsnittlig feil på enheten er 0,1 ";
 • skala divisjon pris - 1 ";
 • garanti fra produsenten - 3 år.

Før du kjøper en teodolitt, bør du nøye studere spesifikasjonene og utstede en garanti.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Instruksjoner for bruk av teodolitt

Bruken av en hvilken som helst enhet må utføres strengt i henhold til instruksjonene, som inneholder veiledning på søknaden.

Instruksjonen inneholder de angitte sikkerhetstiltakene rettet mer på riktig bruk av måleapparatet ved realisering av de riktige målingene.

Diagram over måling av vertikale vinkler med teodolitt

Måleskemaet for vertikale vinkler av teodolitt.

 1. Måling av horisontalvinkelen. Før du begynner måling, installer teodolitten i riktig arbeidsstilling. Avhengig av type og modell, utføres forskjellig utjevning og sentrering for å oppnå den mest nøyaktige og korrekte indikatoren. Videre blir innstilling av rotasjonsaksen øverst i arbeidsvinkelen målt for festeindikatorer. Når sirkelen "venstre" styrer røret til den første siden av hjørnet og lagrer verdien. Når du dreier med urviseren, kommer røret til den andre siden, der merket også er løst. Beregn forskjellen, verdien er memorisert. Samme prosedyre utføres med sirkelen "høyre". Beregn vinkelverdien. For å nøyaktig bestemme verdien av den målte vinkelen, tas et aritmetisk gjennomsnitt på to mengder.
 2. Måling av den vertikale vinkelen. Den bruker en vertikal sirkel, hvor midten av lemmen og den geometriske aksen er kombinert. I dette tilfellet må lemmen være sikkert festet i den ene enden av aksen. Som med måling av horisontalvinkelen, sett teodolitten i arbeidstilstand, avhengig av modell og type. Deretter bør du bestemme nullstedet, og deretter telle toppsirkelen i to trinn. Verdier i teknikkene til "høyre", "venstre" beregnes og huskes. Det aritmetiske gjennomsnittet er den endelige verdien av den målte vinkelen.

Elektronisk og optisk teodolitt skal kun brukes til det tiltenkte formål. Innholdet i håndboken må følges under drift. Ved å kjøpe en teodolitt i en spesialforretning, får du automatisk mulighet for garantiservice. Derfor, hvis det oppstår feil, bør du umiddelbart søke hjelp fra en spesialist. Ellers kan du ta enheten helt ut av arbeidstilstanden.

Legg til en kommentar