Teodolittkontroll og justering

Testing av teodolitt bør utføres regelmessig. Dette er relevant for alle nøyaktighetsklasser. Teodolitter som er ment for arbeid innen statsansvar, må ha et sertifikat for å bestå primær og etterfølgende verifisering av metrologiske tjenester med en frist fastsatt av produsenten. I en unormal situasjon, hvis enheten har blitt utsatt for uventede mekaniske eller klimatiske effekter, utføres en ekstraordinær kalibrering og justering av teodolitten, siden måleresultatene vil ha en stor feil. I henhold til resultatene av verifikasjonen er det gitt en konklusjon om egnethet eller uegnethet for videre drift av teodolitten med en indikasjon på neste verifikasjonsperiode. I fravær av dette dokumentet, bør enheten betraktes som feil og ikke lov til å fungere. Spesielle metrologiske tjenester utstyrt med passende utstyr og dokumentasjon, for eksempel, har rett til å reparere, kalibrere og justere theodolitter.

teodolitt

Theodolite er en enhet for måling av horisontale og vertikale vinkler i geodetiske, topografiske og kartleggingsundersøkelser.

 • ordninger og metoder for verifikasjon og justering av teodolitt;
 • innledende standarder for måleenheter;
 • måleutstyr av riktig nøyaktighetsklasse;
 • standarder for samsvar av resultatene av teodolitens kalibrering og justering;
 • Kvalifisert personell, med verifikasjonsteknikker.

Teodolittene kan ha følgende nøyaktighetsklasser:

 1. Tekniske enheter med gjennomsnittlig feilmargin på +/- 20 "til +/- 60".
 2. Enheter er nøyaktige med feilmarginen fra +/- 2 "til +/- 15" når du bestemmer vinkelen på en meter.
 3. Høy presisjon enheter med en feilmargin fra +/- 0,5 "til +/- 1" når du bestemmer totalvinkelen.

Innstilling av teodolitt for arbeid

For å utføre kalibreringen må teodolitten settes til arbeidsstilling og instrumentet må konfigureres.

Typisk teodolitt enhet

Enheten er en typisk teodolitt.

Først må du sentrere instrumentet. Teodolitens vertikale akse må være nøyaktig justert med referansepunktet på overflaten. For dette er en rørledning festet til en spesiell krok på bunnen av stativet. Stativet med enheten på stativet beveger seg til en omtrentlig tilfeldighet av referansepunktet med en lodd, mens du må overvåke stativets horisontale posisjon. Med omtrentlig justering må du kontrollere stabiliteten til stativet og gå til finjustering. For å gjøre dette løsner du skruen på rammen, og beveger teodolitten langs stativet, og oppnår en korresponderende nøyaktighet på 2 til 5 mm. Fest deretter skruen.

Sett horisonten. Enhetenes vertikale akse må utjevnes til en rørledning. For å gjøre dette, plasser nivået i en horisontal sirkel omtrent halvveis mellom to skruer for løfting. Deretter justerer skruenes lutning, stiller nivået til null. Vri alidaden vinkelrett på den opprinnelige posisjonen og sett den tredje skruen igjen på nullnivå. Overvåk installasjonen. Når du setter alidaden til en hvilken som helst vilkårlig posisjon, bør ikke nivået endres mer enn en divisjon. Hvis avviket er større, må nivelleringsprosedyren gjentas.

Justering av optikk for individuell visjon. Det optiske røret bør være rettet mot noe lys og justere okularet for å få et klart syn på ringen. Bildens skarphet kan justeres ved hjelp av kremeskrue. Når du arbeider med gjenstander på forskjellige avstander, må skarpheten korrigeres avhengig av avstanden.

På denne måten kan teodolittinnstillingen betraktes som fullført og fortsette til kalibreringen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Theodolite kalibreringsoperasjoner

Theodolitt Stativ

For å oppnå en pålitelig og korrekt etablering av en teodolitt, bruk et spesielt geodetisk stativ.

Enhetsprodusenten må angi nøyaktighetsparametrene til enheten. For teodolitter kan de deles i to grupper: geometrisk og optisk-mekanisk. Nøyaktighet og justering av optiske parametere kan kontrolleres og utføres bare i fabrikkforhold. Geometriske parametere kan kontrolleres i metrologisk tjeneste.

Verifisering av nivelleringsnøyaktighet. Begynn kalibrering ved å stille nivået til null når det er mellom to settskruer. Deretter roterer du 180 ° og kontroller. Når bobleposisjonen ikke endres, oppfyller teodolitten kravene til nøyaktighet. Hvis endringen er mer enn en divisjon, bør det foretas justeringer. 50% av forskyvningen bør velges ved å justere nivået, 50% - med løfte skruer. Justering er nødvendig for å utføre flere ganger for å overholde produsentens betingelser.

Verifisering av nøyaktigheten av synlinjen. På dette stadiet er det nødvendig å sjekke vinkelrettigheten av teleskopets rotasjonsakser og observasjonsaksen. Du bør velge et merkbart punkt i avstanden og utføre to målinger. En måling utføres når du søker søkeren til et punkt på venstre side, det andre - fra høyre. Røret bør dreies gjennom en full sirkel. Deretter bør du endre posisjonen til tallerkenen til 180 ° og gjenta de samme målene i samme rekkefølge. I følge de oppnådde resultatene kan du utføre beregningen av kollimasjonsfeilen ved hjelp av formelen:

Typer verifikasjon theodolitt

Typer verifikasjon theodolitt: a - installasjon av to skruer; b - installasjon på den tredje skruen; Kontroller at installasjonsnivået er riktig.

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

hvor L1, L2, P1, P2 - måling resultater;

C - kollimeringsfeil.

Resultatet som er oppnådd, bør ikke overskride nøyaktighetsgrensen oppgitt av produsenten og multiplisert med 2. Ellers er det nødvendig å utføre justeringen. For å utføre justeringen, er det nødvendig å bestemme den riktige verdien ved hjelp av noen av formlene:

M = P2 + SiliM = P2-C, hvor

M er justeringsverdien;

P2 - måleresultat;

C - beregnet feil.

Ved hjelp av en monteringsskrue, fikser du posisjonen til alidaden tilsvarer den beregnede verdien. Bildet av betrakteren skal flyttes fra det punktet som brukes. Ved hjelp av sidejusteringsskruene er det nødvendig å gjenopprette tilpasningen av synet og det målte punktet. Operasjonen skal utføres flere ganger til den angitte nøyaktigheten er fullstendig oppfylt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Verifikasjon av vinkelrettigheten av rotasjonsaksene til teodolitten og teleskopet

Denne parameteren bør kontrolleres på denne måten. På veggen må du velge punkt A. plassert et sted i en høyde. Plasser teodolitten på den og projiser den ned til instrumentets høyde. Merk og merk posisjonen på veggen som A1. Deretter må du skru røret gjennom zenitten og gjenta projeksjonen. Hvis den andre projeksjonen faller sammen med den første, blir instrumentkontrollen bestått. Ellers er det nødvendig å justere høyden på stativet med korrektionsskruen.

Hvis det ikke er mulig å justere på den testede modellen, skal enheten sendes til produsenten eller til et spesialisert verksted.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Verifisering av nøyaktigheten av installasjon av siktelinjer

Teodolittskjema

Theodolitt-ordningen.

Den optimale retningen til røret til punktet anses å være posisjonen til punktet i sentrum av synsfeltet. For å gjøre dette, settes en glassplate inn i røret med påførte linjer i form av et kryss. Bildet på modellene til forskjellige produsenter utføres på egen måte. Den vanlige tingen er tilstedeværelsen av vertikale og horisontale striper, samt justeringsskruer, et par for justering vertikalt, et par - horisontalt. Verifikasjon kan utføres på noen av båndene. Velg velsignet et vilkårlig mål, sikte på ringen slik at kanten av en av linjene sammenfaller med punktet. Deretter roterer du sakte røret vertikalt eller horisontalt, og kontrollerer tilfeldigheten av punktet og linjen. Hvis punktet går av linjen, bør du justere reticle. For å gjøre dette, fjern beskyttelsesdekslet, og gi tilgang til justeringsskruene. Rotere skruene, du bør oppnå full justering rundt rotasjonsvinkelen på røret. Denne operasjonen kan også utføres ved hjelp av en plumb bob. Rørledning bør ikke plasseres nærmere enn 10 meter fra teodolitten. For å bli kvitt vibrasjoner av en lodd, kan du legge lasten i en beholder med vann, etter å ha ventet på en stund, til det roer seg ned og stopper svingende.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Kombinerer bekreftelsen av to parametere

Verifikasjon av teodolittstativ og kollimasjonsfeil består av de samme operasjonene og kan utføres sammen. Samtidig kan du spare tid på jobb og få et mer nøyaktig resultat.

Verifikasjonsprosedyren er som følger:

Theodolittundersøkelsen

Theodolittundersøkelsen.

 1. Enheten skal installeres i arbeidsstilling i henhold til håndboken.
 2. Merk to objekter for målinger: den første A er på horisontlinjen, den andre B er i en vinkel V på ca. 30 ° i forhold til nivået.
 3. Deretter sender du en søker fra venstre side for å hver av objektene og registrerer måleresultatene.
 4. Deretter må du rotere teleskopet og måle disse objektene, oppsummering av søkeren på høyre side. Resultatene også fikse.
 5. Da, på samme måte som metoden for separat kalibrering, er det nødvendig å dreie hjulet til 180 ° og gjenta hele komplekset av målinger.

Kollimeringsfeil bestemmes av følgende formel:

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

fra tilleggsmålingene bestemmer tilleggsverdien

С11 = ((Л11-П11 ± 180) + (Л21-П21 ± 180)) / 4, hvor:

C og C11 - hoved- og tilleggsfeilverdiene

L1 og L21 - resultater av målinger av gjenstander A og B under første operasjon på venstre side

P1 og P21 - Resultat av målinger av objekter A og B under første operasjon på høyre side

L11 og L2, P11 og P2 - resultatene av målinger av den andre operasjonen

Feilen av hellingen til rotasjonsaksen på røret jeg skal bestemmes av følgende formler:

C1 = CsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

hvor V er hellingsvinkelen til objektet B i forhold til nivået.

Ytterligere tiltak skal utføres i samsvar med punktene for separat verifisering.

Legg til en kommentar