Slik gjør du kondensator sveising med egne hender

Ofte er det behov for punktsveising, når du ikke trenger å koble til rør eller profiler, men trenger bare å feste en liten, men viktig detalj. For å gjøre dette vil det hjelpe kondensator sveising med egne hender.

Elektrisk kretsplass mikrosveising

Elektrisk kretsplass mikrosveising.

Kontaktsveising er en meget populær type metallblanding, spesielt ikke-jernholdig. Mange forsøker å kunne utføre det hjemme. Kondensator DIY sveising er ganske rimelig og lett å gjøre.

En rekke kondensator sveising

Kondensator sveising med kondensatorutladning gjennom transformatorens primære vikling

Kondensator sveising med kondensatorutladning gjennom transformatorens primære vikling: a - prosessdiagram; b - nåværende diagram.

Kondensator sveising er en type sveising, der smeltingen av metallet oppstår på grunn av lagret elektrisk energi i kondensatorene. I henhold til metoden for å føre kondensator kan sveisningen deles i kontakt, støt og flekk.

Kontaktsveising innebærer at kondensatoren slippes ut på to metallblanker som tidligere er presset mot hverandre. En bue oppstår ved kontaktpunktet, som smelter og forbinder arbeidsstykkene i et lite område av deres kontakt. Sveisestrømmen i bueområdet når 15 kA med en eksponeringstid på opptil 3 ms. Under slagssveising er kontakten mellom metallblankene, som utslippet påføres, laget i form av en kortvarig streik. Buetiden overskrider ikke 1,5 ms, noe som ytterligere reduserer sveiseområdet.

Ved punktsveising blir utslippet påført to kobberelektroder, som på punkter berører overflaten av metaller fra to sider. En bue dannes mellom elektrodene innen 0,01-0,1 s, avhengig av justeringen. Styrken på sveisestrømmen kan nå 10 kA. Sveising av metaller skjer nesten ved punktet.

Kondensator sveising krets

Kondensator sveising krets.

Ved formen av den dannede utladningen er kondensator sveising delt inn i transformerløs og transformatorsveising. I den første formen går utslippet fra kondensatorene direkte til metalloverflaten. Slike sveising kan utføres ved høyspenningsutladning (spenning opp til 1 kV) med en strøm på opptil 100 A for 0,005 s eller lavspenningsavladning (spenning opptil 60 V) med en strøm på 1-2 kA i opptil 0,6 s.

Transformertypen kondensatorsveising består i utløpet fra kondensatoren til transformatorviklingen, og fra sin sekundære vikling går det inn i sveisesonen. Denne typen sveising utvider prosesskontrollen. Utløpsspenningen når 1 kV, mens i sekundærviklingen oppnås en sveisestrøm på opptil 6 kA, som leveres til opptil 0,001 s.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Prinsippet med punktsveising

Utformingen av spot sveisetransformatorer

Utformingen av transformatorer for punktsveising.

Den vanligste typen kondensator sveising av husholdninger er spot sveising av transformertypen. Det grunnleggende prinsippet om punktsveising er at de sveisede arbeidsstykkene, som kombineres i ønsket posisjon, klemmes mellom to elektroder, til hvilke en kortvarig sveisestrøm av stor størrelse leveres. Elektrisk lysbuen dannet mellom elektrodene smelter metallet av arbeidsstykkene i sonen med en diameter på 4-12 mm, noe som fører til tilkoblingen.

Virkningen av sveisepulsen er gitt for 0,01-0,1 s, som sikrer dannelsen av en smeltekjerne som er felles for begge sveisede metaller. Etter at den aktuelle puls er fjernet, fortsetter en klembelastning å virke på arbeidsstykkene, noe som sikrer dannelsen av en felles sveise. Begrensning av smeltesonen til metaller oppnås ved at impulsmomentet var i kontakt med hverandre og tilveiebringer en kjøleboks.

Sveisestrømmen (puls) tilføres elektrodene fra sekundærviklingen, hvor en høy strøm er tilveiebrakt ved lav spenning. En puls genereres til primærviklingen når en kondensator (eller en blokk av kondensatorer) slippes ut. I kondensatoren selv akkumulerer ladningen i perioden mellom tilførselen av pulser til elektrodene, dvs. lading av kondensatoren skjer mens elektrodene flyttes til et annet punkt for sveising.

Omfanget av slik sveising er omfattende etter type materiale. Spesielt gode resultater oppnås ved sveising av ikke-jernholdige metaller, inkludert kobber og aluminium. Tykkelsen på arkene som skal sveises er en betydelig begrensning - opp til 1,5 mm. Men punktsveising viste seg perfekt i tilfelle å feste tynne strimler av ledning til en hvilken som helst massiv struktur. På samme tid kan materialene som er sammenføyt være heterogene.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Krav til kondensator sveising

Typer motstandssveising

Typer motstandssveising: a - butt; b - punkt; in-roller; 1 - sveisesøm; 2 - elektrode; 3 - sveisede deler; 4 - bevegelig plate med bevegelig del; 5 - sveisetransformator; 6 - festeplate.

For at kondensatorplett sveises med egne hender for å være av høy kvalitet, er det nødvendig å oppfylle noen forhold. En kort puls i opptil 0,1 s og en senere akkumulering av energi fra nettverket for en ny puls på svært kort tid, bør gis.

Trykk på elektrodene på delene som skal sveises når sveisepulsen påføres, må sikre pålitelig kontakt mellom dem. Dekompresjon av elektrodene må utføres med en forsinkelse for at smelten skal avkjøles under trykk, noe som forbedrer krystalliseringsmodusen av metallet i sveisen.

Som elektroder for punktsveising er kobberelektroder mest vanlige. Diameteren på punktet på kontaktpunktet bør overstige tykkelsen på det tynneste arbeidsstykket med 2-3 ganger.

Overflaten av de sveisede emner før sveising må rengjøres grundig, slik at oksidfilmer og rust ikke vil skape stor motstand mot strøm.

Kondensatorpunktsveising med egne hender kan utføres bare hvis enheten er montert med minst to enheter: kilden til sveisepulsen og sveiseenheten. I tillegg er det nødvendig å sørge for muligheten for å kontrollere sveis og beskyttelse.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Enkelt spot sveising design

Spot Welding Torch

Sveiselysere for punktsveising.

Ved sveising av tynne ark (opptil 0,5 mm) eller når du smaker tynne elementer til noen deler, kan det brukes en forenklet utforming av sveisemaskinen. I den blir sveisepulsen matet gjennom en transformator. I dette tilfellet er den ene enden av sekundærviklingen koblet direkte til den massive delen, til hvilken en tynn del er sveiset, og den andre enden er forbundet med elektroden. Med andre ord gir enheten en bruk av bare en (øvre) elektrode. Den er trykket til den tynne delen manuelt. For å feste og holde elektroden, kan du for eksempel bruke standard klemmer for bilbatteri (krokodilklips).

Ved fremstilling av en enkel kilde for sveisestrøm (puls), kan du bruke følgende skjema. Den primære viklingen til transformatoren som tilveiebringer sveiseaggregatet er koblet til strømnettet, med en ende gjennom en av diagonaler av likriktardiodebroen. Til en annen diagonal av denne broen, sendes et signal fra tyristoren, som styres av startknappen.

Elektrodeposisjon under sveising

Elektrodeposisjon under sveising.

Sveisepulsen akkumuleres i kondensatoren, som befinner seg i tyristorkretsen og er koblet til broens diagonal med utgangen til transformatorens primære vikling. Kondensatoren belastes fra hjelpekretsen, som inkluderer en inngangstransformator og en likeretterdiodebro.

Kilden fungerer i følgende rekkefølge. Mens sveisetransformatoren er frakoblet, lades kondensatoren fra tilleggsnettet. Når du trykker på startknappen (slår på sveisetransformatoren), blir kondensatoren koblet fra hjelpenettet og utladet til transformatorens primære vikling gjennom en motstand. Utløpet av kondensatoren strømmer gjennom kontrolltyristoren. Varigheten av utslippet endres ved hjelp av en regulerende motstand. Når knappen er slått av, er utløpskretsen ødelagt, og hjelpekretsen er slått på, og kondensatorladningsyklusen starter.

Kilden til pulsen er en kondensator med en kapasitet på 1000 μF eller 2000 μF for spenninger på opptil 25 V. Et viktig element i kretsen er en transformator. Det kan gjøres på grunnlag av kjernen W 40 med en tykkelse på 70 mm. Den primære viklingen er laget av wire PEV-2 med en diameter på 0,8 mm. Antall sving er 300. Sekundærviklingen har 10 svinger og er laget av en kobberbuss med et tverrsnitt på 20 mm². For kontroll kan du bruke en PTL-50 eller KU202-tyristor. Som en inngangstransformator kan du bruke en hvilken som helst 10 W transformator med spenning på sekundærviklingen på 15 V. Ved bruk av anbefalt kilde kan du gi en nåværende puls på opptil 500 A med en varighet på opptil 0,1 s.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Enheten med økt effekt

Seam Weld Pattern

Ordning av sømsveising.

For å øke kraften i sveisestrømkilden, bør en designendring anbefales, slik at sveising av ark opptil 1 mm tykk eller ledning opp til 5 mm. Signalet styres ved hjelp av MTT4K kontaktløs starter for en strøm på 80 A og en reversspenning på opptil 800 V. Kontrollmodulen inkluderer to parallelle tilkoblede tyristorer, to dioder og en motstand. Reaksjonstiden styres av et tidsrelé koblet til inngangstransformatorkretsen.

Energiakkumulering skjer i elektrolytkondensatorer montert i et batteri ved parallell tilkobling. Kondensatorer, vanligvis i antall 6 stykker, velges som følger: to kondensatorer med en kapasitet på 47 mikrofarader, to - med en kapasitet på 100 mikrofarader, to - med en kapasitet på 470 mikrofarader, for en driftsspenning på minst 50 V. spenning opptil 20 V.

Avlastningssveisemønster

Avlastningssveisemønster.

Den primære viklingen av sveisetransformatoren er laget av en ledning med en diameter på 1,5 mm, og den sekundære er laget av en kobberbuss eller en ledning med et tverrsnitt på minst 60 kvm. Antall sving i sekundærviklingen er 4-7. Samtidig er strømmen i sveisesonen gitt til 1500 A.

Maskinen fungerer som følger. Når startknappen trykkes, aktiveres reléet, som slår på sveisetransformatoren gjennom tyristorkontaktkontaktene. Etter kondensatorens utløp er reléet slått av. Eksakt regulering av pulsvarigheten er en variabel motstand.

På grunn av økt kraft bør sveiseaggregatet gjøres mer pålitelig. Den bruker to kobberelektroder. Sværtang er ofte brukt som elektroder, der trykk opptil 20 kg / cm². Diameteren av pads er valgt den mest minimal.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Kontakt blokk design

Sveiseblokken er en kontaktblokk, dvs. en enhet som lar deg montere og flytte elektrodene. Den enkleste utformingen sørger for manuell oppbevaring og klemming av elektrodene. Et mer pålitelig system, som gir en stasjonær nedre elektrode og en bevegelig øvre elektrode. I dette tilfelle er en kobberstang av en liten lengde (10-20 mm) med en diameter på minst 8 mm festet på hvilket som helst grunnlag. Den øvre kuttet av elektroden er avrundet. Toppelektroden av samme stang er festet på plattformen, som har evnen til å bevege seg fritt opp eller tilbakestille. Justering av skruer bør tilveiebringes for å skape ytterligere trykk etter at toppelektroden har kontakt med arbeidsstykkets overflate. Basen på enheten og den øvre plattformen må isoleres pålitelig fra hverandre før elektrodens kontakt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Gjennomføring av kondensator spot sveising

Hele prosessen med kondensator spot sveising med egne hender kan deles inn i flere stadier. Først utføres overflatepreparasjonen av de sveisede emner. Deretter kombineres blankene i ønsket rekkefølge, plassert i mellomrom mellom elektrodene og komprimert av dem. Ved hjelp av startknappen påføres en sveisepuls. 1-2 minutter etter at pulsen er stanset, blir elektrodene flyttet fra hverandre. Den sveisede delen fjernes og installeres på et annet punkt.

Gapet mellom sveisepunktene avhenger av tykkelsen på arbeidsstykket og varierer vanligvis fra 15-60 mm.

Sveiseprosessen gjentas.

For å gjøre en spot sveise med egne hender, trenger du følgende ekstra verktøy:

 • clutcher;
 • baufil;
 • bulgarsk;
 • Emery sirkel;
 • fil;
 • tang;
 • skrutrekker;
 • nøkler;
 • Emery sandpapir;
 • et kniv;
 • tester;
 • en hammer;
 • meisel;
 • vernier tykkelse

Kondensatorens selvsveising vil bidra til å bli med tynne ark av noe metall eller sveise små som er laget til en hvilken som helst metallstruktur. Slike punktsveising er ganske enkel og rimelig.

Legg til en kommentar